Herdenking 2024

Dit jaar (2024) is de herdenking op Fort de Bilt op Zaterdag 27 April 2024

Programma:

18:45: Aankomst eerste gasten. Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht.

19:25: Opstellen van de stoet.

19:40: Aankomst van de stoet bij het Monument.

GEEF ACHT.

LAST POST DOOR TROMPETTIST

2 MINUTEN STILTE

Na de 2 minuten stilte volgt het gezamenlijk zingen van de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus.

Na de officiële kranslegging is er gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het Monument en/of de gedenkstenen.