De Stichting

Fort De Bilt aan de Utrechtse Biltstraat is tijdens de oorlogsjaren door de nazi’s gebruikt als executieplaats. Veroordeelde politieke gevangenen, maar ook slachtoffers van represailles of gevangengenomen verzetsstrijders waren er slachtoffer. Om dit blijvend in gedachte te houden is in 1949 de Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt opgericht door de Utrechtse afdelingen van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (expoge) in de Bezettingstijd.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting bestaat uit vier onderdelen:

 • De instandhouding van het monument, de bunker en de omgeving.
 • Het organiseren van de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst.
 • Het onderhouden van de gedenkstenen met de namen van de gevallenen.
 • Gesprekspartner zijn bij de toekomstige ontwikkelingen rond Fort de Bilt.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de volgende personen:

 • P.P.A. de Winter voorzitter
 • J. Rutten-Nass, penningmeester
 • M. Witkamp-van de Loo, Secretariaat
 • C. Junge-Dijkman, bestuurslid
 • Th. Breunis, bestuurslid
 • A. Stuij, bestuurslid

Vrijwilliger(s)

 • A.M. Schut

Secretariaat
M. Witkamp
Adr. v.Ostadelaan 139
3583 AE  Utrecht
Tel: 030 2521263

U kunt contact opnemen met de Stichting via ons contactformulier

Donaties
De Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt ontvangt geen subsidies. Zij is afhankelijk van donateurs. Financiële steun in de vorm van giften, donaties of legaten is welkom op bankrekeningnummer NL63 INGB 0000 0301 20

top